Rhode Island

Rhode Island

Stát Rhode Island je nejmenším ze všech států USA; nachází se v jejich severovýchodní části a oficiálním státem Spojených států amerických se stal v roce 1790 jako 13. stát v pořadí. Rhode Island sousedí s dvěma dalšími státy – na východě s Massachusetts a na západě se státem Connecticut. Hlavním městem státu Rhode Island je město Providence.

První evropští dobyvatelé se dostali do oblasti dnešního státu Rhode Island již v šestnáctém století. První stálé sídlo zde vytvořil Roger Williams v roce 1636 a postupně zde vznikla kolonie “Colony of Rhode Island and Providence Plantations”, která se vyznačovala zejména velkou náboženskou svobodou. Provincie hrála důležitou roli během americké války o nezávislost; byla jednou z třinácti původních kolonií rebelujících proti britské nadvládě. V roce 1790, jako poslední z těchto kolonií, taktéž ratifikovala ústavu Spojených států a Rhode Island se tak stal třináctým oficiálním státem USA.

Rhode Island je nejmenším ze všech amerických států, pokrývá plochu pouze 3140 km2. Jako víceméně přímořský stát není Rhode Island vertikálně členitý; nejvyšším bodem je Jerimoth Hill s nadmořskou výškou 247 metrů. Jeho geografickou dominantou je zátoka Narragansett s řadou větších či menších ostrovů.

Klima ve státe Rhode Island panuje vlhké kontinentální až subtropické s teplými ale deštivými léty a chladnými zimami. Nejvyšší průměrné letní teploty dosahují zhruba 28 stupňů Celsia, v zimě v noci klesají teploty v průměru až k -6 stupňům.

Ekonomika státu je dlouhodobě založena na výrobním průmyslu; tradičními komoditami jsou šperky, textil, či výrobky z gumy a plastů. Průmysl je značně diverzifikován a zvyšující se roli hrají služby i finančnictví, stejně jako cestovní ruch. Vzhledem k velikosti státu není pro ekonomiku Rhode Islandu zemědělství nijak podstatné, z historického hlediska má tradici rybolov.

Největším obchodním centrem státu a zároveň hlavním městem je Providence se zhruba 180 tisíci obyvateli.

Hlavní město Rhode Islandu – Providence

Hlavním městem státu Rhode Island je město Providence. Založeno bylo již v roce 1636, což z něj činí jedno z nejstarších měst v celých Spojených státech. Dnes má zhruba 180 tisíc rezidentů; spolu s okolními městy tvoří aglomeraci s více než 1,6 milionem obyvatel.

Oblast města Providence byla poprvé stále osídlena v roce 1636, kdy zde permanentní sídlo založil Roger Williams; toto sídlo se později stalo základem celé nové kolonie. Ta měla důležitou úlohu v rámci amerického boje o nezávislost. Po vzniku samostatného státu bylo město Providence spolu s Newportem společným hlavním městem; od roku 1900 pak Providence zůstalo jediným hlavním městem státu Rhode Island.

Providence je historicky velmi průmyslové město; známé je zejména díky výrobě šperků a stříbra, dnes je i sídlem mnoha finančních a pojišťovacích institucí. Těžilo a těží ze své polohy na několika řekách, jež u města ústí do zátoky Narragansett Bay.

Jedná se o jedno z nejvíce historických měst celých Spojených států, nachází se zde několik známých a uznávaných knihoven a také řada historických staveb, například původní sídlo parlamentu (1762-1900), dnes sídlo soudu, Stephen Hopkins House z roku 1755 či John Brown House z roku 1786. Za vidění stojí též impresivní budova Capitolu z roku 1901.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa