Celní prohlášení je formulář, který každá osoba přijíždějící do Spojených států musí vyplnit. Pokud cestujete společně s nejbližšími rodinnými příslušníky, tak celní prohlášení stačí vyplnit jen jednou za celou rodinu.

Na obrázku je uveden vzor vyplnění formuláře Celního prohlášení. Popis kolonek formuláře najdete pod obrázkem nebo si můžete stáhnout Průvodce vyplnění formulářů.

Formulář celní prohlášení do USA
 1. Zde vyplňte Vaše jméno:
  Family Name – příjmení, First (Given) – křestní jméno, Middle – prostřední jméno (pokud máte)
 2. Datum narození ve formátu den/měsíc/rok
  Day – den, Month – měsíc, Year – rok
 3. Počet rodinných příslušníků, kteří cestují společně s tím, kdo formulář vyplňuje.
 4. Adresa, pobytu v USA. Pokud cestujete, tak vyplňte adresu, kde budete ubytování první noc.
 5. Název země, která vám vydala cestovní doklad.
 6. Číslo pasu
 7. Země trvalého pobytu
 8. Země, které jste navštívili cestou do USA.
  POZOR – sem uveďte i přestupy na letišti mimo území ČR, takže pokud jste například přestupovali v Londýně, napište do kolonky UNITED KINGDOM. V případě přestupu v Německu, tak GERMANY, pokud odlétáte z Paříže, tak FRANCE apod.
 9. Číslo letu, kterým jste do USA přiletěli – toto číslo je uvedené na letence
 10. Pokud jste turista, tak zaškrtněte NO. V případě, že je hlavním důvodem Vaší cesty obchod, zaškrtněte YES.
 11. Zaškrtněte YES, jestli s sebou vezete:
  (a) ovoce, rostliny, jídlo, hmyz
  (b) maso, zvířata, výrobky ze zvířat či zvěře
  (c) zárodky nemocí, buněčné kultury, hlemýždě
  (d) zemědělskou půdu, popřípadě jste v nedávné době navštívili farmu, ranč či pastvu
 12. Pokud jste nedávno přišel do styku s dobytkem, tak zaškrtněte YES.
 13. Pokud si s sebou vezete peníze nebo cennosti ve vyšší hodnotě než 10 000 US dollarů nebo ekvivalent jiné měny, tak zaškrtněte YES.
 14. Pokud vezete komerční materiál (články na prodej, vzorky zboží, zboží, které není pro osobní potřebu atd.), tak zaškrtněte YES.
 15. První kolonku vyplňují pouze občané USA. Druhou kolonku vyplňují turisté. Jako turista sem ve většině případů vypište nulu. Jinak uveďte hodnotu zboží, které chcete v USA prodat.

V dolní části uveďte Váš podpis a datum den/měsíc/rok. Zadní stranu formuláře nevyplňujete.