Wyoming

Wyoming

Stát Wyoming se nachází v centrální části Spojených států amerických. Oficiálním státem USA se stát Wyoming stal v roce 1890 jako 44. stát v pořadí. Sousedí hned s šesti dalšími americkými státy – nejdelší hranici má na severu s Montanou, na jihu s Utahem a Coloradem, východními sousedy jsou státy Jižní Dakota a Nebraska a na západě sdílí Wyoming hranici se státem Idaho. Hlavním městem Wyomingu je město Cheyenne.

Oblast dnešního státu Wyoming byla jako většina státu USA obývána domorodými indiánskými kmeny, ale evropské koloniální mocnosti si postupně začaly činit nárok i na toto území. Své zájmy zde měli Španělé, Francouzi i Britové a pod správu Spojených států se oblast dostala po odkupu území od Francie v rámci tzv. Louisisana Purchase v roce 1803, dále též podstoupením území Španělskem v roce 1819 a tehdejší Republikou Texas a též následkem vítězné americko-mexické války v polovině 19. století. V roce 1868 vzniklo oficiální teritorium Wyoming, z kterého se v roce 1890 stal stát Wyoming, jenž přistoupil k Unii jako 44. stát v pořadí.

Hranice Wyomingu mají obdélníkový tvar a Wyoming je tak jedním ze tří amerických států (dále ještě Utah a Colorado), jehož hranice nejsou určeny nějakou geografickou dominantou (např. řekou či oceánem). Ve Wyomingu se setkává pohoří Rocky Mountains (Skalnaté hory) s Great Plains (Velké pláně), obrovskou prérijní plochou na středozápadě USA. Wyoming je v podstatě náhorní plošina, jež je protkána mnoha většími či menšími pohořími. Vysoká nadmořská výška je charakteristická pro celý stát – nejnižší bod se nachází v nadmořské výšce 945 metrů, nejvyšším je pak Gannett Peak, jehož vrchol je v nadmořské výšce 4209 metrů. Přírodní dominantou státu Wyoming je národní park Yellowstone – první národní park na světě, který byl založen již v roce 1872.

Klima ve státě Wyoming je charakterizováno jako polopouštní a kontinentální a je typické relativně nízkým úhrnem srážek a velkými teplotními rozdíly. Zimy zde dokáží být velmi mrazivé, když se noční teploty pohybují v průměru až okolo -15 stupňů, ve dne pak jen v některých částech státu dokáží vystoupat nad nulu. Léta bývají teplá; v červenci se průměrná nejvyšší teplota drží v jižních části státu a nižších polohách nad třicítkou, ovšem typické pro celý stát je značné noční ochlazení. Wyoming je relativně chudý na dešťové srážky a některé oblasti mají až pouštní charakter.

Důležitým hospodářským odvětvím Wyomingu je těžba nerostných surovin, zejména pak ropy, zemního plynu a uhlí. Důležité je i zemědělství – chov dobytka, pěstování cukrové třtiny či obilí. Z průmyslu se ve Wyomingu daří potravinářskému, sklářskému či dřevařskému; stále významnější je pro státní ekonomiku i cestovní ruch – miliony turistů láká úžasná příroda Wyomingu a jeho národní parky jako Yellowstone či Grand Teton.

Hlavním městem státu je město Cheyenne s šedesáti tisíci obyvateli, jež je zároveň největším městem Wyomingu. K dalším větším městům státu se řadí Casper či Laramie.

Hlavní město Wyomingu – Cheyenne

Hlavním městem státu Wyoming je město Cheyenne. Město bylo založeno v roce 1867 a dnes je se zhruba 60 tisíci obyvateli největším městem státu Wyoming.

Město bylo založeno v roce 1867 na místě, kde tehdejší železnice Union Pacific měla překlenout jeden z přítoků řeky South Platte River. Pojmenováno bylo po kmeni Čejenů (Cheyenne), jednom z nejznámějších kmenů domorodých indiánů z oblasti Velkých plání (Great Plains). Nachází se v samém jihovýchodním cípu státu Wyoming.

Poté, co železnice do tohoto města ještě v roce 1867 dorazila, začalo město rychle růst; tento rozvoj byl dále podpořen otevřením nalezišť zlata v blízkosti města. O dva roky později v roce 1869 již byl Cheyenne určen hlavním městem tehdejšího teritoria Wyoming a po vzniku oficiálního státu i jeho hlavním městem.

Dnes je Cheyenne největším obchodním centrem Wyomingu. Jako v jiných amerických hlavních městech stojí za shlédnutí zejména budova Capitolu a taktéž budova Nejvyššího soudu, ve které se nachází historické muzeum a knihovna.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa