Idaho

Idaho

Idaho se stalo oficiálním státem USA v roce 1890 jako 43. stát v pořadí. Nachází se v severozápadní části USA a má společnou hranici s šesti státy: 

Stát Idaho

V roce 1863 vzniklo v oblasti dnešního státu Idaho tzv. Idaho Territory, které zahrnovalo nejen dnešní Idaho ale i státy Wyoming a Montana. Postupně se z teritoria vyčlenily další oblasti, které tvořily právě dnešní státy Wyoming a Montana a zbylé Idaho se v roce 1890 stalo oficiálním státem USA.

Idaho je velmi bohaté na přírodní scenérie; prochází jím pohoří Rocky Mountain s vysokými vrcholy hor a je zde řada řek, potoků, kaňonů a krásných údolí.

Počasí v Idahu je velmi variabilní; i přes relativně velkou vzdálenost má oceán vliv na místní podnebí, zejména co se vlhkosti týče a zmírnění extrémních teplot, zejména pak v zimě. V létě dokáže být v Idahu velmi teplo – v červenci a srpnu dosahuje průměrná nejvyšší teplota třicetistupňových hodnot. Noční teploty jsou však nižší a s příchodem podzimu teploty rychle klesají. Zimy dokáží být zejména ve vyšších polohách chladné.

Historicky mělo Idaho zemědělský charakter a dodnes je zemědělství významnou součástí hospodářství tohoto státu – Idaho je významným pěstitelem brambor a obilí. Zároveň je díky přírodnímu bohatství častým cílem turistů a cestovní ruch tak hraje důležitou roli v ekonomice státu. V uplynulých dekádách se Idaho otvírá průmyslu a vědě.

Největším městem je hlavní město Idaha Boise, k dalším důležitým sídlům patří Idaho Falls, Nampa či Pocatello.

Hlavní město Idaha – Boise

Hlavním městem státu Idaho je město Boise, které je zároveň největším městem a metropolitní oblastí tohoto státu. Boise se nachází v jihozápadní části státu, má zhruba dvě stě tisíc obyvatel a spolu s okolními municipalitami tvoří třetí největší metropolitní oblast na severozápadě USA s počtem zhruba 600 set tisíc rezidentů.

Ve 30. letech 19. století byla v oblasti dnešního Idaha postavena pevnost Fort Boise, jež se nacházela několik desítek kilometrů od dnešního města Boise. Pevnost byla zničena, ale během americké občanské války bylo znovu postavena na novém místě dnešního města. V roce 1863 tak bylo založeno město Boise a již o tři roky později sem bylo převedeno hlavní město z původního Lewistonu.

Boise leží v nadmořské výšce zhruba 820 metrů. Počasí se vyznačuje poměrně extrémními teplotami jak v létě tak i v zimě. Léta bývají horká a suchá s denními teplotami převyšujícími 30 stupňů Celsia; zároveň zde existuje velká variace v denních a nočních teplotách, kdy noci bývají i v létě poměrně chladné. Zimy bývají chladné a v prosinci dosahuje průměrná nejvyšší denní teplota -1 stupeň Celsia.

Město je sídlem poměrně velké university – Boise State University – kde studuje zhruba 25 tisíc studentů.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa