Montana

Montana

Stát Montana se stal oficiálním státem USA v roce 1889 jako 41. v pořadí. Nachází se na severu kontinentální části USA u hranic s Kanadou a sousedí se čtyřmi dalšími americkými státy – na východě se Severní a Jižní Dakotou, na jihu s Wyomingem a na jihozápadě se státem Idaho. Hlavním městem státu Montana je město Helena.

Území dnešního státu Montana bylo historický obýváno řadou domorodých indiánských kmenů. První stálé osídlení kolonizátorů zde vzniklo až v roce 1841 a po několik následujících desetiletí byla Montana místem střetů Indiánů a přistěhovalců; boje ještě umocnila objevená naleziště zlata a stříbra a výstavba železnice. V roce 1864 vzniklo teritorium Montana (Montana Territory) s hlavním městem Bannack. O dva roky později se Montana poprvé pokusila o oficiální vstup do Unie jako stát, ovšem neúspěšně. Teprve v roce 1884 schválili obyvatelé Montany žádost o přijetí, která byla o pět let později ratifikována Senátem a v roce 1889 se tak Montana stala v pořadí 41. státem USA.

Montana se nachází v severní části Spojených států a svou rozlohou je čtvrtým největším státem USA. Stát je zajímavě vertikálně členitý – v západní části se nachází pohoří Bitterroot Range, jež je součástí Rocky Mountains; nachází se zda řada vysokých hor, z nichž nejvyšší je Granite Peak s nadmořskou výškou 3903 metrů. Východní část je pak zcela odlišná od západu; tvoří ji ploché a nekonečné prérie.

Klima v Montaně je velmi různorodé zejména vzhledem k velikosti státu a velkým rozdílům v nadmořské výšce. Východní část Montany je charakterizována stepním kontinentální podnebím charakterizovaným velkými rozdíly mezi zimními a letními teplotami a též mezi dnem a nocí. Západní část je pak pod vlivem teplejšího proudění od Pacifiku s mírnějšími zimami a chladnějšími léty.

Montana je velmi bohatá na suroviny – v západní části státu se nachází řada nalezišť kovů – mědi, stříbra, zlata, platiny či zinku; východní část je pak relativně bohatá na ropu a zemní plyn a částečně též na uhlí. Prosazuje se zde řada navazujících průmyslových odvětví. I přes náročné povětrnostní podmínky je zemědělství v Montaně velmi důležitou složkou hospodářství, pěstuje se zde zejména pšenice, ječmen či cukrová řepa a chová dobytek.

Hlavním městem Montany je Helena, třicetitisícové město nacházející se zhruba uprostřed státu. Největším městem je pak Billings východně od Heleny.

Hlavní město Montany – Helena

Hlavním městem státu Montana je město Helena, které bylo založeno v roce 1864 a dnes má zhruba třicet tisíc obyvatel.

Historie města Helena je spojena zejména s nalezišti zlata; zlatá horečka přivábila do Montany řadu lidí a v roce 1864 zde byla založena osada, jež byla pojmenována Helena, pravděpodobně po stejnojmenném městě ve státě Minnesota. Právě díky probíhající těžbě zlata se Helena velmi rychle rozvíjela. Rozvoj pokračoval i po vyčerpání zásob zlata či stříbra, neboť byla objevena naleziště dalších kovů, například zinku či mědi.

Hlavním městem teritoria Montana se Helena stala v roce 1875, když vystřídala Virginia City, a zůstala jím ji poté, co se Montana stala v roce 1889 oficiálním státem USA.

Ve městě se nachází řada památek na dobu spojenou se zlatou horečkou, například muzeum zlata či další pamětihodnosti jako je původní sídlo guvernéra. Město je obklopeno malebnými horami a lesy a nachází se v blízkosti národního parku Yellowstone.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa