Massachusetts

Massachusetts

Stát Massachusetts se stal oficiálním státem USA v roce 1788 jako šestý v pořadí. Nachází se v severovýchodním cípu Spojených států při pobřeží Atlantického oceánu a sousedí s pěti dalšími americkými státy – na severu s New Hampshire a Vermontem, na jihu se státy Rhode Island a Connecticut a na západě se státem New York. Hlavním a zároveň největším městem státu Massachusetts je město Boston.

Oblast dnešního státu Massachusetts byla před příchodem Evropanů dlouhodobě obývána domorodými kmeny. Velká většina těchto původních obyvatel však po prvních kontaktech s Evropany podlehla pro ně neznámým evropským nemocem. Evropané zde začali zakládat první osady ve dvacátých letech 17. století. Území původní kolonie se postupně rozrůstalo a v roce 1691 vznikla provincie Province of Massachusetts Bay, jež zahrnovala dnešní státy Massachusetts a Maine a taktéž dvě dnešní kanadské provincie. Provincie se postupně stala centrem boje za nezávislost na Británii a řada události z období boje za nezávislost se odehrála právě v Massachusetts (např. Bostonský masakr v roce 1770 či “Bostonské pití čaje” o tři roky později). Nezávislost na Británii byla nakonec vybojována a v roce 1788 Massachusetts jako šestý stát v pořadí ratifikoval americkou ústavu a stal se tak oficiálním státem USA.

Massachusetts se nachází v severovýchodní části USA v regionu zvaném New England a rozlohou je sedmým nejmenším státem USA. Klima v Massachusetts je charakterizováno jako vlhké kontinentální a je charakteristické teplými léty a relativně chladnými zimami. Průměrné nejvyšší letní teploty dosahují u pobřeží zhruba 27 stupňů, nejnižší zimní zde v noci klesají k -5 a přes den vystoupají v průměru pouze několik stupňů nad bod mrazu. Srážky jsou rozprostřeny relativně rovnoměrně po celý rok; zima je pak velmi bohatá na srážky sněhové. Topograficky je Massachussets relativně plochý, což platí zejména o východní části státu. Centrální část a zejména západ má již kopcovitý charakter a nejvyšším bodem Mount Greylock s nadmořskou výškou 1063 metrů.

Massachusetts je tradičně průmyslově zaměřen; daří se tu široké škále průmyslových oborů, podobně jako službám, vědě či finančnictví. Ze zemědělských produktů jsou významnější některé druhy ovoce (např. brusinky či jablka) či mléčné produkty.

Hlavním městem státu Massachusetts je město Boston, jež je zároveň nejvýznamnějším centrem tohoto státu. Samotné město má zhruba 600 tisíc obyvatel, ovšem celá aglomerace čítá na 4,5 milionu rezidentů.

Hlavní město Massachusetts – Boston

Hlavním městem státu Massachusetts je město Boston, jež je zároveň největším centrem státu. Boston byl založen, resp. osídlen, již v roce 1630 a za město byl oficiálně uznán v roce 1822. Boston má zhruba 650 tisíc obyvatel, metropolitní oblast okolo tohoto centra pak okolo 4,5 milionů rezidentů.

První osada na místě dnešního Bostonu byla založena již v počátku 17. století; v roce 1630 pak byla pojmenována Boston podle města ve Velké Británii, odkud pocházela řada tehdejších kolonistů. Boston se rychle rozvíjel a až do poloviny 18. století byl největším městem britských kolonií v Severní Americe. V průběhu bojů o nezávislost Ameriky proběhla v Bostonu a jeho okolí řada událostí, jež vstoupily do historie Spojených států.

Klima v Bostonu je na pomezí vlhkého subtropického až vlhkého kontinentálního; teplá a vlhká léta jsou střídána relativně chladnými zimami. Letní průměrné nejvyšší teploty stoupají k 27 stupňům Celsia, nejvyšší zimní jsou pouze pár stupňů nad bodem mrazu. Boston je bohatý na srážky po celý rok a sníh není v zimních měsících žádnou výjimkou; sněhová pokrývka pak rapidně stoupá směrem do vnitrozemí.

Boston je velkým intelektuálním, technologickým a politickým centrem; sídlí zde řada významných univerzit.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa