Wisconsin

Wisconsin

Stát Wisconsin se nachází na severu Spojených států amerických v oblasti velkých jezer. Oficiálním státem USA se Wisconsin stal v roce 1848 jako třicátý stát v pořadí. Sousedí se čtyřmi americkými státy – na západě s Iowou a Minnesotou, na jihu s Illinois a na východě s Michiganem. Hlavním městem státu Wisconsin je město Madison.

Na území dnešního státu Wisconsin žila před příchodem Evropanů početná enkláva domorodých indiánských kmenů. Jako první Evropané začali pronikat do oblasti u velkých jezer Francouzi, ovšem na území Wisconsinu žádná permanentní sídla nezaložili. Oblast se pak po sedmileté válce v šedesátých letech 18. století dostala pod nadvládu Velké Británie. Za dvacet let se však po úspěšném boji o nezávislost stal region teritoriální součástí nově vzniklých Spojených států; Britové si však v oblasti Wisconsinu udrželi vliv až do roku 1812, kdy po dalším ozbrojeném konfliktu získaly USA definitivně oblast pod kontrolu. V regionu se začala rychle rozvíjet těžba nerostných surovin, což přilákalo řadu nových obyvatel. Následkem toho došlo k řadě konfliktů s domorodými Indiány, kteří byli postupně z oblasti vytlačeni. Krátce poté vzniklo v roce 1836 oficiální teritorium Wisconsin, jež se o dvanáct let později přeměnilo v oficiální stát Unie.

Stát Wisconsin se nachází na severu USA v oblasti velkých jezer – na východě sousedí s jezerem Michigan a na severu s jezerem Hořejším. Další “vodní” dominantou státu je řeka Mississippi, jež tvoří západní hranici, a také Wisconsin River, která teče od severu směrem na jih a dělí stát na dvě poloviny. Kromě velkých jezer je Wisconsin bohatý i na řadu další malých jezírek; celkem se jich ve Wisconsinu nachází na 8500. Wisconsin je dále bohatý i na lesy, které pokrývají téměř polovinu rozlohy státu. Nejvíce zalidněná oblast je pak na jihovýchodě, kde se nacházejí velká obchodní centra státu.

Klima státu Wisconsin je charakterizováno jako vlhké kontinentální a je typické velmi chladnými zimami, kdy zejména na severu státu často panuje mrazivé počasí s průměrnými nočními teplotami okolo -18 stupňů. Léta jsou zejména jihu státu poměrně teplá s nejvyššími průměrnými teplotami okolo 28 stupňů (na severu zhruba o čtyři stupně méně). Wisconsin je velmi bohatý na sněhové srážky a to zejména na severu státu.

Ekonomika Wisconsinu byla historicky zaměřena na zemědělství a těžbu nerostných surovin. Těžba ve větší míře ustala, dále pokračuje v omezenější míře těžba dřeva a daří se zde i navazujícímu papírenskému průmyslu. Zemědělství je zaměřeno zejména na chov dobytka; Wisconsin je jedním z největších amerických producentů mléka a mléčných výrobků. Z dalších průmyslových odvětví spoléhá hospodářství státu zejména na potravinářství, výrobu dopravních prostředků a zařízení a taktéž na cestovní ruch.

Hlavním městem státu je město Madison, jež je zároveň po Milwaukee druhé největší město Wisconsinu s téměř 250 tisíci obyvateli.

Hlavní město Wisconsinu – Madison

Hlavním městem státu Wisconsin je město Madison. Založeno bylo ve třicátých letech 19. století a dnes je z něj druhé největší město státu s 250 tisíci obyvateli.

Historie města Madison sahá až do 20. let 19. století, kdy James Duane Doy, bývalý federální soudce, zakoupil pozemky s úmyslem vytvořit zde nové město. To pojmenoval po Jamesi Madisonovi, čtvrtém prezidentu Spojených států. V roce 1836, kdy město bylo stále pouze na papíře, sem bylo přesunuto hlavní město teritoria Wisconsin, zejména díky své centrální poloze uprostřed státu.

Město se rychle rozvíjelo, zejména díky zlepšující se dopravní dostupnosti. V roce 1848 se Wisconsin stal oficiálním státem Unie a Madison tak zůstal i hlavním městem nově vzniklého státu.

Dnes je Madison sídlem známé University of Wisconsin a řady parků. Z budov stojí za shlédnutí budova Wisconsin State Capitol, jež je velmi podobná Capitolu ve Washingtonu a je dominantou města.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa