Texas

Texas

Stát Texas je druhým největším státem USA a nachází se v jižní části Spojených států. Oficiálním státem USA se Texas stal v roce 1845 jako 28. stát v pořadí. Sousedí se čtyrmi státy – na západě s Novým Mexikem, na severu s Oklahomou a na východě sdílí hranici s Arkansasem a Louisianou. Hlavním městem státu Texas je město Austin.

Na území dnešního Texasu Evropané poprvé vstoupili již v první polovině 16. století. Dlouho však tento region nechávali bez povšimnutí a teprve na konci 17. století zde začala vznikat první stálejší sídla španělských kolonizátorů; i těch však bylo velmi málo i kvůli náročným podmínkám a velmi nepřátelským domorodým obyvatelům. Nově vzniklé Spojené státy projevovaly zájem o odkup území, ovšem po mexické válce o nezávislost se území stalo v roce 1821 součástí Mexika. V Texasu však postupně sílily separatistické tendence, které následně vyústily ve vyhlášení samostatné Republiky Texas v roce 1836. Nově vzniklá republika ustála i následný ozbrojený konflikt s Mexikem, ale i vzhledem ke stálým snahám Mexika o zpětné získání Texasu zde nakonec převážil názor, aby se Texas stal součástí Spojených států. Tak se stalo v roce 1845, kdy se Texas stal 28. státem USA.

Texas je druhým největším státem USA po Aljašce a po geografické stránce je poměrně rozmanitý. Nejvyšším bodem státu je Guadalope Peak s nadmořskou výškou 2667 metrů v západní části Texasu. Stát má více než 3500 pojmenovaných vodních toků a patnáct hlavních řek, z nichž nejvýznamnější je Rio Grande.

Díky své velikosti a geografické rozmanitosti mají různé oblasti Texasu velmi variabilní počasí. Zatímco na západě je klima charakterizováno jako polopouštní s velmi horkými léty a chladnými zimami, východ je subtropický a zimy jsou zde velice mírné. Nejnižší noční teploty tak v zimě na západě a severu Texasu klesají k -4 stupňům, zatímco u pobřeží Atlantiku na východě státu neklesají pod 7 stupňů Celsia. Obdobně v létě jsou nejvyšší průměrné teploty na západě v El Pasu až 35 stupňů, zatímco v Houstonu o pobřeží o několik stupňů nižší.

Nejdůležitějším faktorem texaské ekonomiky je bezpochyby nerostné bohatství, zejména ropa. Texas je největším producentem ropy a zemního plynu mezi americkými státy. Na ropu jsou navázána další odvětví chemického průmyslu, zastoupen je v Texasu i průmysl potravinářský či strojírenský. Podobně i v zemědělství je Texas jedním z nejdůležitějších amerických států, zejména díky chovu dobytka a pěstování bavlny.

Texas má řadu velkých měst; tím největším je dvoumilionový Houston, ale hlavním městem je Austin s 800 tisíci obyvateli.

Hlavní město Texasu – Austin

Hlavní městem státu Texas je město Austin. Osídleno bylo v roce 1835 a dnes má zhruba 900 tisíc obyvatel a spolu s okolními městy pak téměř dva miliony rezidentů.

Jakkoliv první Evropané vstoupili do oblasti Texasu již na začátku 16. století, stálých sídel evropských kolonistů zde mnoho nevznikalo. Texas byl formálně španělským teritoriem a v 1. polovině 19. století se stal dokonce součástí Mexika. Ve 30. letech 19. století vznikla samostatná Republika Texas a její představitelé se rozhodli postavit nové hlavní město. Vybrána byla právě oblast dnešního Austinu díky strategické dopravní poloze; město bylo pojmenováno po Stephenu B. Austinovi, jednom z prvních osadníků Texasu, jenž se významně zasloužil o vznik samostatné republiky.

V Austinu sídlí několik univerzit, nejznámější je zřejmě University of Texas. Kvalitní vzdělávací instituce přivábily v posledních dekádách do města a okolí řadu technologických firem a Austin je dnes velkým technologickým centrem.

Ve městě je řada architektonicky pozoruhodných budov, např. budova Capitolu z roku 1888, sídlo guvernéra z roku 1856 či francouzská ambasáda z roku 1840.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa