Západní Virginie

Západní Virginie

Stát Západní Virginia se nachází ve východní části Spojených států amerických. Oficiálním státem USA se stal v roce 1863 jako 35. stát v pořadí. Sousedí s pěti americkými státy – nejdelší hranici má na jihozápadě s Virginií, dále sousedí na západě s Kentucky a Ohiem a na severovýchodě se státy Pensylvánie a Maryland. Hlavním městem Západní Virginie je město Charleston.

Dnešní Západní Virginie byla po dlouhou dobu součástí kolonie Virginia, ovšem byla oddělena pohořím, a proto západní část této kolonie byla velmi řídce osídlena. Postupně do této oblasti začali pronikat osadníci nikoliv z východu ale ze severu z Pensylvánie; jednalo se o velmi různorodou populaci, zejména imigrantů z Německa či Irska. Západ Virginie se od východu velmi lišil, a to jak přírodními podmínkami tak i socioekonomickým vývojem – zejména otroctví se na západě “nedařilo” a bylo bodem sváru mezi oběma částmi Virginie; na západě Virginie se tak stále více začaly prosazovat myšlenky na samostatný stát. S příchodem občanské války v 60. letech 19. století se Virginia přidala na stranu Konfederace. Této situace využil západ Virginie k vyhlášení samostatného státu, kterým se Západní Virginia oficiálně stala v roce 1863.

Západní Virginia je, jak už přezdívka státu “The Mountain State” napovídá, státem hornatým či spíše kopcovitým; v podstatě celý leží v Apalačském regionu a je tvořen náhorní plošinou. Průměrná nadmořská výška Západní Virginie je 460 metrů, což je nejvíce ze všech státu na východ od řeky Mississippi; nejvyšším bodem státu je pak Spruce Knob s nadmořskou výškou 1482 metrů.

Klima v Západní Virginii je v nižších polohách charakterizováno jako vlhké subtropické, ve vyšších pak jako vlhké kontinentální. Léta jsou tu velmi horká a v nižších polohách dosahují nejvyšší průměrné teploty třiceti stupňů. Zimy jsou v nižších polohách, zejména na jihu státu, poměrně mírné s nejvyššími denními teplotami okolo 6 stupňů. To samozřejmě neplatí v oblastech s vyšší nadmořskou výškou, kde přes den teploty nevystoupají nad bod mrazu.

Vzhledem k nepříliš příznivým přírodními podmínkám není zemědělství v Západní Virginii obecně příliš rozšířené; k nejvýznamnějším produktům patří ovoce, kukuřice či tabák a dále chov drůbeže a produkce výrobků z mléka. Stát je relativně bohatý na nerostné suroviny, zejména pak uhlí či zemní plyn. Z průmyslu se v Západní Virginii prosazuje sklářský či chemický.

Největším a hlavním městem Západní Virginie je město Charleston s padesáti tisíci obyvateli; zhruba stejně velké je i město Huntington.

Hlavní město Západní Virginie – Charleston

Hlavním městem státu Západní Virginia je město Charleston. První stále osídlení města se datuje do roku 1787 a dnes je Charleston s padesáti tisíci obyvateli největším městem státu.

Historie města sahá až do 80. let 18. století, kdy pozemky na místě dnešního Charlestonu získal jistý Thomas Bullitt. Později je odkoupil George Clendenin, jenž zde nechal v roce 1787 vybudovat pevnost Fort Lee; město pak pojmenoval podle svého otce Charlese. Oficiálně pak město vzniklo o několik let později v roce 1794.

Po vzniku samostatného státu Západní Virginie v roce 1863 se obyvatelé nedokázali dlouhou dobu shodnout na jednom hlavním městě. Tímto označením se tak střídavě pyšnila města Charleston a Wheeling. Teprve v roce 1877 se definitivně rozhodlo o permanentním přesunu hlavního města do Charlestonu, kde bylo v roce 1885 dokončeno i sídlo parlamentu.

Dnes je Charleston největším městem Západní Virignie a důležitým dopravním a obchodním centrem státu. Za vidění v Charlestonu stojí zejména současný Capitol postavený v roce 1932 a přilehlé kulturní centrum městě s uměleckou galerií, muzeem a planetáriem.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa