ČASOVÁ PÁSMA V USA

Před cestou ČASOVÁ PÁSMA V USA

Na rozdíl od České republiky najdete na kontinentální části USA několik časových pásem. Takže nezapomeňte při přejezdu z jednoho pásma do druhého změnit čas na hodinkách jinak budete všude o hodinu dříve nebo naopak později.

  • východní část (je zde o šest hodin méně než v Praze) – Eastern -6 hod.
  • centrální část – Central -7 hod.
  • horská část – Mountain -8 hod.
  • pacifická část – Pacific -9 hod.
  • aljašská část – Alaska -10 hod.
  • havajská část – Hawaii -12 hod.
časová pásma v USA

Před koncem 19. století bylo stanovení času čistě lokální záležitostí. Každé město si nastavovalo své hodiny dle slunce. Oficiální čas stanovoval hodinář a občané města si nastavovali své hodiny dle hodin městských. Podnikavý občané nabízeli své služby, chodili po domech a každý týden seřizovali hodiny, tak aby ukazovali „správný“ čas města. Problém nastával v případě, kdy se cestovalo mezi městy. Cestující tak museli mít několik kapesních hodinek.

Nicméně, jakmile začala na kontinentu působit železnice a lidé cestovali na velké vzdálenosti, tak se změny času v Americe staly mnohem závažnějším problémem. V prvních letech železnice byly jízdní řády velmi matoucí, neboť každá zastávka měla příjezd a odjezd vlaku nastaven na „místní“ čas. A zde vznikla potřeba nastavit jasná pravidla.

V roce 1878, kanadský sir Sandford Fleming navrhl celosvětový systém časových pásem, který používáme dnes. Železniční společnosti v USA začaly používat Flemingův systém časových pásem od 18. listopadu 1883.

V roce 1884 byl na mezinárodní konferenci ve Washingtonu DC stanoven jako nultý poledník Greenwich ve Velké Británii, od kterého se odvíjí 24 časových pásem.

Časová pásma ve Spojených státech jsou stanovena Kongresem a na území USA jich napočítáte rovnou devět. Jsou to Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii-Aleutian, Samoa, Wake Island a Guam.

PŘESNÝ ČAS VE VYBRANÝCH MĚSTECH USA

Přesný čas a místa, kam pocestujete najdete na www.timeticker.com

Ostatní také čtou

Zpráva o chybě

Následující zpráva bude odeslána našemu týmu: