ČASOVÁ PÁSMA V USA

Před cestou ČASOVÁ PÁSMA V USA

Na rozdíl od České republiky najdete na kontinentální části USA několik časových pásem. Takže nezapomeňte při přejezdu z jednoho pásma do druhého změnit čas na hodinkách jinak budete všude o hodinu dříve nebo naopak později.

Kolik je hodin v USA?

  • východní část (je zde o šest hodin méně než v Praze) – Eastern -6 hod.
  • centrální část – Central -7 hod.
  • horská část – Mountain -8 hod.
  • pacifická část – Pacific -9 hod.
  • aljašská část – Alaska -10 hod.
  • havajská část – Hawaii -12 hod.
časová pásma v USA

Před koncem 19. století bylo stanovení času čistě lokální záležitostí. Každé město si nastavovalo své hodiny dle slunce. Oficiální čas stanovoval hodinář a občané města si nastavovali své hodiny dle hodin městských. Podnikavý občané nabízeli své služby, chodili po domech a každý týden seřizovali hodiny, tak aby ukazovali „správný“ čas města. Problém nastával v případě, kdy se cestovalo mezi městy. Cestující tak museli mít několik kapesních hodinek.

Nicméně, jakmile začala na kontinentu působit železnice a lidé cestovali na velké vzdálenosti, tak se změny času v Americe staly mnohem závažnějším problémem. V prvních letech železnice byly jízdní řády velmi matoucí, neboť každá zastávka měla příjezd a odjezd vlaku nastaven na „místní“ čas. A zde vznikla potřeba nastavit jasná pravidla.

V roce 1878, kanadský sir Sandford Fleming navrhl celosvětový systém časových pásem, který používáme dnes. Železniční společnosti v USA začaly používat Flemingův systém časových pásem od 18. listopadu 1883.

V roce 1884 byl na mezinárodní konferenci ve Washingtonu DC stanoven jako nultý poledník Greenwich ve Velké Británii, od kterého se odvíjí 24 časových pásem.

Časová pásma v Americe jsou stanovena Kongresem a na území USA jich napočítáte rovnou devět. Jsou to Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii-Aleutian, Samoa, Wake Island a Guam.

PŘESNÝ ČAS VE VYBRANÝCH MĚSTECH USA

Přesný čas a místa, kam pocestujete najdete na www.timeticker.com

Ostatní také čtou

Zpráva o chybě

Následující zpráva bude odeslána našemu týmu: