stát New York

Stát New York

Stát New York se nachází v severovýchodní části Spojených států amerických. Oficiálním státem USA se stal v roce 1788 jako jedenáctý v pořadí. Kromě Kanady sousedí stát New York s pěti dalšími americkými státy – na východě to jsou VermontMassachusetts a Connecticut a jižní hranici sdílí New York se státy Pensylvánie a New Jersey. Hlavním městem státu New York je město Albany.

Oblast dnešního státu New York byla nejdříve kolonizována Holanďany, a to v průběhu 17. století. V šedesátých letech pak nadvládu převzala Velká Británie jako následek druhé Britsko-Holandské války; v průběhu třetí Britsko-Holandské války se New York ještě jednou dostal do holandského držení, ovšem velmi krátce. V rámci amerického boje o nezávislost byl New York jednou ze třinácti kolonií, jež revoltovaly proti nadvládě Británie. Řada bitev v následné válce se odehrála právě na území New Yorku. Oficiálním státem nově vzniklých USA se New York stal v roce 1788 po ratifikaci americké ústavy.

Východní části státu New York dominuje Velké apalačské údolí, jehož součástí je velké jezero Champlain a řeka Hudson. Na západ od tohoto jezera je řada dalších jezírek, z nichž nejznámější je zřejmě Lake Placid, a také menší pohoří Adirondack, v němž se nachází nejvyšší bod státu Mt. Marcy (1629 metrů nad mořem). Zatímco oblast okolo největšího města New York City má výrazně městský charakter, zbytek státu je toho pravým opakem.

Podnebí státu New York je charakterizováno jako vlhké kontinentální, jež na jihu státu, v oblasti okolo New York City, přechází až do subtropického. Průměrné denní teploty stoupají v létě až ke třiceti stupňům se značnou vlhkostí vzduchu, zimy jsou pak ale často velmi tuhé a dlouhé, zejména dále od pobřeží. V oblasti okolo Lake Placid klesají teploty v průměru pod nulu ještě v dubnu.

Dominantním ekonomickým, obchodním a finančním centrem státu i celých USA je New York City. V celém státu New York má průmysl dlouhou tradici a je velmi diverzifkovaný. Zároveň je New York významným dopravním uzlem jako pro leteckou, tak i lodní přepravu. Daří se zde i zemědělství, zejména pěstování ovoce a zeleniny; New York je taktéž jedním z nejvýznamnějších producentů mléka a mléčných výrobků v rámci USA.

Hlavním městem státu je stotisícové město Albany, ovšem jednoznačným centrem je samozřejmě New York City s více než osmi miliony obyvatel.

Hlavní město New Yorku – Albany

Hlavním městem státu New York je město Albany. Nachází se ve východní části státu na řece Hudson a má necelých sto tisíc obyvatel; s předměstími a dalšími městy v blízkosti tvoří metropolitní oblast s osmi sty tisíci obyvateli. Město bylo osídleno již na začátku 17. století a hlavním městem státu se stalo permanentně v roce 1797.

Oblast města Albany byla kolonizována Nizozemci na počátku 17. století. V roce 1664 se oblast dostala pod nadvládu Británie a osídlení dostalo dnešní název Albany; formálně bylo prohlášeno za město až v roce 1686. Stát New York se stal oficiálním státem USA v roce 1788 a až do roku 1797 se zákonodárné shromáždění scházelo v různých městech státu; v roce 1797 pak bylo Albany oficiálně vyhlášeno hlavním městem státu New York.

Historicky mělo Albany průmyslový charakter, který však v minulých desetiletích ustoupil a dnes zde převažují služby a velký vliv zde má samozřejmě také vláda. V Albany má taktéž sídlo řada škol a vzdělávacích zařízení.

Zpět na jednotlivé státy USA.


Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button