Virginia

Virginia

Stát Virginia se nachází na východním pobřeží Spojených států amerických. Oficiálním státem USA se Virginia stala v roce 1788 jako desátý stát v pořadí. Sousedí s pěti dalšími americkými státy – na jihu jsou sousedy Virginie státy Severní Karolína a Tennessee, na západě Kentucky a Západní Virginia a na severu stát Maryland. Hlavním městem státu Virginia je město Richmond.

Východní pobřeží Severní Ameriky bylo prozkoumáváno evropskými kolonisty již od konce patnáctého století. Oblast zátoky Chesapeake byla v 16. století předmětem zájmu Španělů, ale první stálé sídlo zde založili Britové v roce 1607. Britská královna udělila práva na pozemky soukromé společnosti London Company, ovšem po jejím bankrotu v roce 1624 se území stalo královskou kolonií. V rámci boje anglických kolonií o nezávislost na Británii byla Virginia jednou z hlavních “revolučních” sil. Po vyhlášení nezávislosti se Virginia stala desátou kolonií v pořadí, jež ratifikovala ústavu Spojených států, a v roce 1788 se stala oficiálním státem USA.

Po geografické stránce je Virginia velmi rozmanitá – plochá a částečně bažinatá pobřežní část se čtyřmi velkými řekami ústícími do zátoky Chesapeake se směrem na západ mění do oblasti zvané Piedmont, kopcovité a úrodné části státu. Dále na západ se nachází pohoří Blue Ridge, kde je i nejvyšší bod Virginie – Mt. Rogers s nadmořskou výškou 1743 metrů.

Na většině území Virginie panuje vlhké subtropické klima, jež se ve vyšších polohách mění na vlhké kontinentální s trochu nižšími teplotami. Velký vliv na počasí zejména na východě a jihovýchodě státu má Atlantický oceán. Letní nejvyšší průměrné teploty dosahují v metropoli Richmondu zhruba 32 stupňů Celsia, zimní denní teploty se pohybují okolo 7 stupňů, v noci pak klesají lehce pod nulu. Virginia je na jedné straně poměrně častým terčem hurikánů přicházejících z Atlantického oceánu, na druhé straně není výjimkou ani velmi drsné zimní počasí a značné sněhové srážky, zejména ve vyšších polohách na západě státu.

Ekonomika Virginie je dnes velmi diverzifikovaná. Zemědělství, dříve hlavní sektor hospodářství, je dnes svým významem až za průmyslem a službami; hlavními zemědělskými komoditami jsou drůbež, mléčné výrobky a tabák. Z minerálů se ve Virginii nacházejí naleziště uhlí, dále se těží kámen a produkuje štěrk či cement. Z průmyslu jsou důležité i výroba dopravních prostředků či chemický průmysl.

Hlavním městem Virginie je město Richmond s více než 200 tisíci obyvateli; spolu s okolními městy tvoří aglomeraci s více než 1,2 miliony rezidenty. Největším samostatným městem je Virginia Beach se zhruba 500 tisíci obyvateli.

Hlavní město Virginie – Richmond

Hlavním městem státu Virignia je město Richmond. Založeno bylo v roce 1737 a od roku 1780 je hlavním městem Virginie. Dnes je Richmond čtvrtým největším městem státu s více než 200 tisíci obyvateli.

Město bylo založeno Williamem Byrdem v roce 1737 a v roce 1780 sem bylo z přímořského Williamsburghu přesunuto hlavní město kvůli své výhodnější lokaci blíže středu státu. Po americké válce o nezávislost se Richmond rychle vyprofiloval jako průmyslové centrum. V průběhu americké občanské války byl Richmond hlavním městem Konfederace a také proto častým předmět zájmu armády Unie a značná část města v průběhu války vyhořela.

Dnes je Richmond obchodním a dopravním centrem, zejména centrem tabákového trhu a průmyslu. K pamětihodnostem patří Capitol z roku 1785 navržený Thomasem Jeffersonem či Washington Monument.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa