Kentacky

Kentucky

Stát Kentucky se stal oficiálním státem USA v roce 1792 jako patnáctý v pořadí. Nachází se ve východní části USA a sousedí hned se sedmi dalšími státy – na severu s IllinoisIndianouOhiem na východě s Virginií Západní Virginií, na jihu s Tennessee a na západě pak s Missouri. Hlavním městem státu Kentucky je třicetitisícové město Frankfort.

Oblast dnešní Kentucky byla obývána po staletí domorodými kmeny, ale v období, kdy evropští osadníci začali ve větších počtech pronikat do tohoto regionu, již indiánské kmeny v oblasti nepůsobily. Po získání nezávislosti Spojených států vznikl stát Virginia, jehož součástí byla i oblast dnešní Kentucky; okresy za Apalačským pohořím se nazývaly jako Kentucky County. V roce 1790 došlo k odhodě o odtržení této části od Virginie a o dva roky později vznikl samotný stát Kentucky.

Kentucky se nachází ve východní části Spojených států. Severní hranice je tvořena řekou Ohio, západní hranice pak řekou Mississippi. Značná část východu Kentucky je součástí Apalačského pohoří; nejvyšším bodem státu je Black Mountain v nadmořské výšce 1263 metrů.

Klima v Ketnucky je charakterizováno jako vlhké subtropické a vyznačuje se čtyřmi poměrně jasně definovanými ročními obdobími. V létě dosahují průměrné nejvyšší teploty zhruba 31 stupňů a panuje zde tak velmi horké počasí, ovšem s relativně značnými srážkami zejména na začátku léta. Zimy bývají sušší a teploty v noci klesají v průměru k -6 stupňům Celsia.

Hospodářství Kentucky spoléhá zejména na průmysl, zvláště výrobu elektrických zařízení, potravinářství, výrobu automobilů či chemický průmysl. Kentucky je zároveň jedním z největších amerických producentů černého uhlí. Důležitou součástí státní ekonomiky je též zemědělství; Kentucky je po Severní Karolíně druhým největším producentem tabáku. Známá je též jako tradiční výrobce bourbonu a chovem koní.

Hlavním městem Kentucky je malé městečko Frankfort, jež se nachází v centrální části státu. Hlavním ekonomickým centrem je však největší město Louisville s 600 tisíci obyvateli a Lexington, v němž žije 300 tisíc rezidentů.

Hlavní město Kentucky – Frankfort

Hlavním městem Kentucky je město Frankfort, které se nachází v centrální části státu na řece Kentucky. Město bylo založeno v roce 1786 a po přijetí státu Kentucky do Unie jako oficiální stát v roce 1792 se Frankfort stal hlavním městem nově vzniklého státu.

Frankfort byl založen v roce 1786 Jamesem Wilkinsonem, jenž zakoupil půdu na severní straně řeky Kentucky. Zde se město začalo rozvíjet a Wilkinson se stal brzy hlavním zastáncem Frankofrtu jako hlavního města státu.

Rozvoj ostatních měst v Kentucky byl výrazně rychlejší; Frankfort je dnes s 25 tisíci obyvateli patnácté nejmenší hlavní město ze všech států USA. Kromě kanceláře guvernéra zde sídlí řada dalších státních úřadu a stát je tak jedním z hlavních zaměstnavatelů ve městě. Zajímavostí je, že ve Frankfortu má sídlo několik velkých producentů nápoje, jenž Kentucky proslavil – bourbonu.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa