stát Washington

Washington

Stát Washington se nachází v severozápadním cípu kontinentální části Spojených států amerických. Oficiálním státem USA se Washington stal v roce 1889 jako 42. stát v pořadí. Kromě Kanady sousedí s dvěma dalšími americkými státy – na východě se státem Idaho a na jihu s Oregonem. Hlavním městem státu Washington je město Olympia.

Oblast na severozápadě dnešních Spojených států byla dlouho před příchodem Evropanů obývána domorodými indiánskými kmeny. Jako první z kolonistů do tohoto regionu zavítali Španělé v druhé polovině 18. století, ale své nároky na území si brzy začali činit i Britové. Po vzniku samostatných Spojených států se územní nároky staly bodem sváru mezi Británií a USA, který vyřešila až vzájemná dohoda v roce 1846. Dnešní stát Washington byl součástí teritoria Oregon, ovšem vzhledem k rostoucí populaci na sever od řeky Columbia bylo rozhodnuto o vzniku samostatného teritoria Washington. To zahrnovalo kromě dnešního státu Washington i části dnešní Montany a Idaha. Definitivní hranice budoucího státu byly ustanoveny v roce 1863 a v roce 1889 se z teritoria Washington stal oficiální stát Washington.

Geografickou dominantou státu Washington je pohoří Cascade Range, jež se táhne od severu k jihu a dělí tak Washington na dvě části, odlišné zejména svým klimatem. V pohoří se nachází několik vulkánů; k nejznámějším patřím Mt. Rainier, nejvyšší bod státu s nadmořskou výškou 4392 metrů či Mt. St. Helens.

Západní část státu je charakteristická oceánským klimatem s mírnými zimami a značným množstvím srážek od podzimu do jara a zároveň relativně suchými léty. Naproti tomu na východ od Cascade Range panuje spíše polopouštní podnebí a tato oblast je na srážky výrazně chudší než západ státu. Nejvyšší průměrné letní teploty se na západě Washingtonu pohybují okolo 25 stupňů Celsia, v zimě pak okolo 8 stupňů. Na východě jsou obě hodnoty trochu výraznější – v létě zhruba 28 stupňů a v zimě okolo nuly.

Hospodářství státu Washington je poměrně diverzifikováno; silnou pozici zde zaujímá průmysl, zejména výroba dopravní prostředků (sídlí zde například letecký gigant Boeing), potravinářský průmysl či výroba elektřiny – na řece Columbii se nachází řada velkých hydroelektráren. Rozvinutý je též lesní a dřevozpracující průmysl a i oblasti zemědělství – Washington je významným americkým producentem ovoce, zejména jablek a hrušek, dále též pšenice, kukuřice či zeleniny.

Hlavním městem státu Washington je Olympia, jež se nachází v západní části státu. Největším městem a ekonomickým centrem státu je však šestisettisícový Seattle.

Hlavní město Washingtonu – Olympia

Hlavním městem státu Washington je město Olympia. Osídleno bylo v roce 1846 a dnes má zhruba padesát tisíc obyvatel.

Dnešní název Olympia město dostalo v roce 1853, díky blízkosti pohoří Olympic Mountains. Ve stejném roce se také Olympia stala hlavním městem nově vzniklého teritoria Washington a následně po vzniku oficiálního státu též hlavním městem státu Washington.

Město Olympia se nachází v západní části státu na jihu zálivu Puget (Puget Sound). Jedná se o geologicky nepříliš stabilní oblast; město bylo několikrát poškozeno při zemětřesení, naposledy v roce 2001. Historicky zajímavá je stará budova Capitolu z roku 1893, dále též státní historické muzeum a taktéž nová budova Capitolu.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa