Washington

Washington

Stát Washington se nachází v severozápadním cípu kontinentální části Spojených států amerických. Oficiálním státem USA se Washington stal v roce 1889 jako 42. stát v pořadí. Kromě Kanady sousedí s dvěma dalšími americkými státy – na východě se státem Idaho a na jihu s Oregonem. Hlavním městem státu Washington je město Olympia.

Oblast na severozápadě dnešních Spojených států byla dlouho před příchodem Evropanů obývána domorodými indiánskými kmeny. Jako první z kolonistů do tohoto regionu zavítali Španělé v druhé polovině 18. století, ale své nároky na území si brzy začali činit i Britové. Po vzniku samostatných Spojených států se územní nároky staly bodem sváru mezi Británií a USA, který vyřešila až vzájemná dohoda v roce 1846. Dnešní stát Washington byl součástí teritoria Oregon, ovšem vzhledem k rostoucí populaci na sever od řeky Columbia bylo rozhodnuto o vzniku samostatného teritoria Washington. To zahrnovalo kromě dnešního státu Washington i části dnešní Montany a Idaha. Definitivní hranice budoucího státu byly ustanoveny v roce 1863 a v roce 1889 se z teritoria Washington stal oficiální stát Washington.

Geografickou dominantou státu Washington je pohoří Cascade Range, jež se táhne od severu k jihu a dělí tak Washington na dvě části, odlišné zejména svým klimatem. V pohoří se nachází několik vulkánů; k nejznámějším patřím Mt. Rainier, nejvyšší bod státu s nadmořskou výškou 4392 metrů či Mt. St. Helens.

Západní část státu je charakteristická oceánským klimatem s mírnými zimami a značným množstvím srážek od podzimu do jara a zároveň relativně suchými léty. Naproti tomu na východ od Cascade Range panuje spíše polopouštní podnebí a tato oblast je na srážky výrazně chudší než západ státu. Nejvyšší průměrné letní teploty se na západě Washingtonu pohybují okolo 25 stupňů Celsia, v zimě pak okolo 8 stupňů. Na východě jsou obě hodnoty trochu výraznější – v létě zhruba 28 stupňů a v zimě okolo nuly.

Hospodářství státu Washington je poměrně diverzifikováno; silnou pozici zde zaujímá průmysl, zejména výroba dopravní prostředků (sídlí zde například letecký gigant Boeing), potravinářský průmysl či výroba elektřiny – na řece Columbii se nachází řada velkých hydroelektráren. Rozvinutý je též lesní a dřevozpracující průmysl a i oblasti zemědělství – Washington je významným americkým producentem ovoce, zejména jablek a hrušek, dále též pšenice, kukuřice či zeleniny.

Hlavním městem státu Washington je Olympia, jež se nachází v západní části státu. Největším městem a ekonomickým centrem státu je však šestisettisícový Seattle.

Hlavní město Washingtonu – Olympia

Hlavním městem státu Washington je město Olympia. Osídleno bylo v roce 1846 a dnes má zhruba padesát tisíc obyvatel.

Dnešní název Olympia město dostalo v roce 1853, díky blízkosti pohoří Olympic Mountains. Ve stejném roce se také Olympia stala hlavním městem nově vzniklého teritoria Washington a následně po vzniku oficiálního státu též hlavním městem státu Washington.

Město Olympia se nachází v západní části státu na jihu zálivu Puget (Puget Sound). Jedná se o geologicky nepříliš stabilní oblast; město bylo několikrát poškozeno při zemětřesení, naposledy v roce 2001. Historicky zajímavá je stará budova Capitolu z roku 1893, dále též státní historické muzeum a taktéž nová budova Capitolu.

Zpět na jednotlivé státy USA.


Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button