BODIE – MĚSTO DŮCHŮ

Bodie – Město tak nedbající zákona, že v roce 1881 bylo popsáno jako „moře hříchu bičované bouřemi chtíče a vášně.”Reverend F. M. Harrington

Bodie - město duchů
Bodie – město duchů

Jak se dostat do Bodie – města duchů?

Město důchu Bodie leží ve státě Kalifornie a najdete jej nedaleko parku Yosemite (mapa zde). Mapa Bodie ke stažení zde (PDF soubor).

  • Muzeum/Návštěvnické centrum je otevřeno od poloviny května do poloviny října. Otevírací doba se mění podle počasí. Před návštěvou si ověřte dostupnost zde – http://access.parks.ca.gov.
  • Vše v Bodie je plně chráněno. Není povoleno cokoliv z parku odnášet.
  • Do parku si můžete vzít psa, nicméně celou dobu musí být na vodítku.
  • V Bodie není možnost kempovat. Kempinky jsou k dispozici v několika blízkých lokacích (pod hlavičkou Inyo and Toiyabe National Forests).
  • V Bodie se nenacházejí žádné obchody nebo stánky s občerstvením.
  • Toalety se nacházejí poblíž parkoviště (Hilton to není :-).

Motely a hotely v Bodie

Motely a hotely v Bodie nehledejte. Jedná se o opuštěné místo, tak trochu stranou od veškerého ruchu velkoměst i národních parků. Pokud budete z Bodie pokračovat směrem k Údolí smrti, tak dost možností k ubytování najdete ve městě Mammoth Lakes. Zde můžeme doporučit Motel 6 (pozn. mezi motelem a silnicí je řada borovic, pod kterými si můžete nasbírat velké šišky – pozor pouštějí smůlu, takže igelitky s sebou). Motel byl čistý, klidný, s bazénem. Samozřejmě podél silnice 395 najdete i hotely a motely jiných řetězců.

V případě, že se rozhodnete pro ubytování co nejblíže města duchů Bodie, tak zde se nabízí pár možností, které uvítáte v případě, že nechcete jet dalších několik desítek kilometrů.

Ubytování severním směrem a zároveň nejbližší motely u Bodie

Bodie Motel1

Ubytování jižním směrem k Údolí smrti

Bodie Motel2

Co v Bodie uvidíte?

Roztažené napříč krajinou vzdáleného údolí Bodie Hills, historické městečko Bodie – jedno z nejbohatších nalezišť zlata v Kalifornii – bylo známé jako jeden z nejdivočejších a nejtvrdších kempů zlatokopů na celém Západě. Jít po ulicích tohoto města duchů a nahlédnout do oken zbývajících domů, obchodů a areálů je, jako vrátit se v čase do dní, kdy Bodie bylo prosperujícím těžebním městem.

Bodie se nachází na severovýchodě Yosemitského národního parku, konkrétně 21 km východně od silnice 395 (S.R. 270) a 11 km jižně od Bridgeportu. Posledních 5 km do parku vedou po velice hrbolaté prašné cestě. Vzhledem k nadmořské výšce 2 750 metrů je Bodie vystaveno silným větrům. Léta mohou být teplá, teploty dosahují až 27 stupňů Celsia. Zima je nepředvídatelná, denní teploty sahají k 15 stupňům nad nulou a po západu slunce klesají až k -20 stupňům Celsia. Nasněží zhruba 1 – 2 metru sněhu, závěje ale mohou mít až 6 metrů.

Bodie město duchů

Co se stalo s indiány?

Východní Sierra Nevada resp. region Mono County byl domovem skupin indiánů Northern Paiute a Mono Lake Paiute. Tyto dvě skupiny žily ve volných rodinných jednotkách. Indiáni byli především lovci a sběrači. První jmenovaní se živili hlavně tím, že sbírali tamní rostliny, lovili drobnou zvěř a rybařili v místních tocích. Stěhovali se za zdroji potravin podle ročních období.

Druzí jmenované rovněž lovili malá zvířata a sbírali zdejší rostliny & semínka. Jejich strava byla více závislá na jezeře Mono Lake, kde sbírali larvy mouchy jménem Alkali Fly a Artemie (Žábronožky solné). V rámci těchto kmenů bylo rozšířenou formou umění pletení košíků. Pevné koše s nápaditými dekoracemi pak byly používány pro sbírání jídla, jeho uchovávání a také vaření.

Původní obyvatelé byli ze svého tradičního území vytlačeni záplavami horníků, kteří byli přivábeni nálezy zlata v Bodie. Na počátku 20. století se pod kontrolou místních kmenů nacházelo již jen pouhých 5 % původní rozlohy oblasti. Zmenšovaly se také zásoby jídla, jelikož osadníci káceli dřevo na topení a stavbu domů, lovili velké množství zvěře a zničili velké množství luční trávy, na které se předtím pásla různá zvířata. Tradiční způsob života indiánů byl narušen, takže jim nezbylo nic jiného, než se přizpůsobit a začít pracovat v místních městech. Paiute indiáni pracovali hlavě ve vápence v Mono Lake Basin. Zde nakládali pytle s vápnem na plošinové vagóny – ty následně mířily do Bodie, kde bylo vápno použito při frézování a kyanidovém zpracování zlaté a stříbrné rudy. Hodně indiánů bylo zaměstnáno také v oblasti služeb nebo jako pomocná síla na farmách.

Bodie město duchů

Našel zlato a umrzl

Množství zlata v západní části Sierry kleslo, takže objevy zlaté rudy ve vysoké poušti na východě logicky získaly pozornost zlatokopů. V roce 1859 W. S. Bodey a E. S. „Black” Taylor narazili na jednu z nejbohatších zlatých žil. Ruda vytěžená v Bodie Hills měla hodnotu milionů, nicméně Bodey si svůj objev bohužel nemohl užít – umrzl ve sněhové bouři, když se v roce 1859 vracel z nákupu zásob.

Těžba v Bodie byla během 60. a 70. let pomalá, jelikož velké zásoby zlata se nacházely také v Auroře (Nevada) a v Comstock Mine ve Virginia City. Během let 1863-1877 ve zdejších dolech pracovala jen hrstka horníků a prospektorů. V polovině 70. let vydal bohatou žílu zlaté a stříbrné rudy důl Bunker Hill Mine (později přejmenován – Standard Mining Company). Z tohoto dolu bylo během čtvrt století vytěženo skoro 10 000 tun bohatých rud o celkové hodnotě cca 15 000 000 USD.

Střelba, krádeže a bitky…to bylo Bodie

Kvalitní zásoby a množství těženého zlata společností Standard Mining Company zapříčinily velký boom (započal v roce 1877). V roce 1879 už Bodie mělo zhruba 8 500 obyvatel ve 2 000 domech.

O potřeby horníků se staraly obchody se smíšeným zbožím a hospody. Podél ulic města se nacházelo více než 60 těchto salonů (většinou v kombinaci s tanečním sálem). Právě zde si mohli horníci odpočinout po náročném dni stráveném hluboko pod zemí.

K vytvoření reputace města a legendy o „Strašném muži Bodie” přispívaly přestřelky, krádeže a pouliční bitky. Historici věří, že tato postava vznikla spojením několika psanců a mužů jako byli Tom Adams nebo Washoe Pete (ti vrchovatou měrou přispívali k divoké atmosféře ve městě).

Město duchů Bodie v Kalifornii
Město duchů Bodie v Kalifornii

Chinatown v Bodie?

Z boomu ale profitovali i jiní jednotlivci (a celé byznysy). Bylo třeba stavět ubytovací prostory a mlýny na zpracování rudy, takže vyvstala potřeba stabilní dodávky dřeva (k pohánění mlýnů a topení v domech – zejména během tuhých zim).

Čínští obyvatelé Bodie, z nichž mnozí přišli v roce 1878 jako smluvní dělníci z jižní Číny používali pro přepravu dřeva muly (trasa měla 20 mil). Už v roce 1881 ale byla dokončena železnice Benton Railroad, takže dřevo bylo převáženo mnohem efektivněji.

Vzhledem k tomu, že čínských obyvatel v Bodie bylo několik stovek, ve městě vznikla čínská čtvrť (Chinatown). Číňané se tak snažili o udržení svých zvyků a tradic, přičemž důvodem částečně jistě bylo i to, že ve společnosti bílých nebyli příliš vítáni. Chinatown se nacházel podél King Street. Byly zde obchody se smíšeným zbožím, prádelny, penziony, hospody, taoistický chrám a také místa, kde kvetl hazard. Číňané mimo jiné vydělávali prodejem zeleniny, výrobou dřevěného uhlí a prací na železnici.

Zánik Bodie

Výkvět Bodie neměl dlouhého trvání. Rok 1881 oblast zastihl v sevření úpadku. Bohaté doly byly vytěženy a těžařské společnosti bankrotovaly, jelikož horníci a obchodníci mířili do lukrativnějších oblastí. V roce 1886 v Bodie žilo už jen něco kolem 1 500 lidí.

O šest let později město ohrozil ničivý požár. Ten zničil mnoho domácností i podniků. Město se znovu „nastartovalo” v 90. letech, kdy byl uveden kyanidový proces a jako zdroj levné energie se začala používat elektřina. Oživení ale bylo pouze dočasné – v roce 1932 zničil skoro 90 % města další požár.

Dnešní město duchů

Bodie se v město duchů proměnilo během 40. let dvacátého století. V roce 1962 byla malá část města, která přežila ničivý požár z roku 1932, prohlášena za Státní historický park a Národní historickou památku.

Dnešní podobu města nejlépe vystihuje fráze „pozastavený rozklad.” Vše je tak, jak tomu bylo v době, kdy odešli poslední obyvatelé. Interiéry jsou stále udržovány v této podobě, obchody jsou zásobeny zbožím a tak dále, díky čemuž vzniká „momentka z historie.”

V roce 1988 kanadská těžební společnost navrhla vytvoření rozsáhlé důlní jámy za účelem těžby zlata na srázu nad touto (již chráněnou) oblastí. Tento postup měl potenciál k narušení historického kouzla Bodie a k fyzickému poškození tamních budov i okolní přírody. Ochránci přírody, různá hnutí a také vládní agentury nakonec dosáhli vytvoření úmluvy Bodie Protection Act (1994), která tento návrh smetla ze stolu (stáhla totiž nová patentová či minerální práva na území Bodie District, Californie State Parks poté koupila těžařská práva nyní už zkrachovalé kanadské těžařské společnosti).

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa