Utah

Utah

Stát Utah se nachází v západní části Spojených států amerických. Oficiálním státem USA se Utah stal v roce 1896 jako 45. stát v pořadí. Sousedí s šesti americkými státy – na západě s Nevadou, na severu se státy Idaho a Wyoming, východním sousedem je stát Colorado a jižní hranici sdílí Utah s Arizonou; společný bod pak má Utah na jihovýchodě též s Novým Mexikem. Hlavním městem státu Utah je město Salt Lake City.

Jako většina území USA, i dnešní Utah byl osídlen domorodými indiánskými kmeny. První Evropané dorazili do tohoto regionu již v šestnáctém století, ale důkladnějšího prozkoumání ze strany evropských kolonistů se krajině dostalo až ve století devatenáctém, kdy Evropané objevili Velké solné jezero. V polovině 19. století oblast zažila příliv Mormonů, kteří v této nehostinné zemi našli klid pro své náboženské aktivity. Oblast, dlouhou dobu pod formální nadvládou Španělů, se po epizodě, kdy byla pod správou Mexika, stala oficiálně součástí Spojených států po mexicko-americké válce v roce 1848.

Nově vzniklé teritorium Utah bylo v té době ještě výrazně větší než dnešní stát Utah (zahrnovalo i Nevadu a část Wyomingu a Colorada) a jeho guvernérem se stal Brigham Young, nejvýznamnější z mormonských usedlíků. Z teritoria Utah byly postupně vyčleněny státy Nevada a části Colorada a Wyomingu a i Utah několikrát žádal o přijetí do Unie jako oficiální stát. Tomu se však Spojené státy bránily zejména kvůli mormonským zvykům, hlavně povolené polygamii. Stát tak z Utahu vznikl až v roce 1896 poté, co byl zákaz polygamie včleněn do ústavy nově vzniklého státu Utah.

Utah je po geografické stránce velmi rozmanitý; nacházejí se zde vysoká pohoří Wasatch Range či Uinta Mountains, kde také lež nejvyšší bod státu Utah – Kings Peak s vrcholem v nadmořské výšce 4120 metrů. Kromě vysokých pohoří se zde nachází rozsáhlá území pouštního typu a jednou z nejznámější geografických dominant Utah je Velké solné jezero.

Utah se vyznačuje polopouštním až pouštním podnebím, jakkoliv zejména ve vysokých pohořích je klima výrazně odlišné. Obecně je Utah velmi suchý stát kvůli srážkovému stínu tvořenému vysokým pohořím Sierra Nevada. Počasí v Utahu tak často nabývá poněkud extrémnějších podob – léta jsou ve většině státu velice horká, leckde dosahují nejvyšší průměrné teploty více než 35 stupňů. Zimy jsou naopak poměrně chladné, kdy se na severu nejvyšší denní teploty nedostávají nad bod mrazu.

Pro zemědělství nejsou v Utahu nejpříznivější podmínky; významnější než pěstování plodin je chov dobytka, ovcí či drůbeže. Po druhé světové válce došlo k Utahu k prudkému rozvoji průmyslu a Utah je dnes centrem výzkumu v aeronautické oblasti či zbrojařství. Pro ekonomiku státu je důležitý i cestovní ruch; nachází se zde řada zimních resortů a lyžařských center a v roce 2002 se v Salt Lake City konaly zimní olympijské hry.

Největším a zároveň hlavním městem státu Utah je Salt Lake City s necelými dvěma sty tisíci obyvateli. K dalším velkým městům patří West Valley City či Provo.

Hlavní město Utahu – Salt Lake City

Hlavním městem státu Utah je Salt Lake City. Poprvé bylo osídleno v roce 1847 Mormony a dnes má téměř 200 tisíc obyvatel; spolu s okolními městy pak tvoří aglomeraci s více než 1,1 milionem rezidentů.

V 1847 na místě dnešního Salt Lake City zakotvily skupiny mormonů, kteří hledali nové území pro své působiště, kde by se mohli nerušeně věnovat svým náboženským aktivitám. Krátce poté začali s výstavbou kostela s názvem Salt Lake Temple, jež se později stalo hlavní dominantou celého města. Díky přílivu mormonských osadníků a také zlatokopů, které v polovině 19. století do oblasti přivábila zlatá horečka, se město rychle rozrůstalo a stalo se jedním z největších měst amerického “divokého” Západu. V roce 1950 vzniklo Teritorium Utah, jehož hlavním státem se stal Fillmore, ale o osm let později jej na tomto místě vystřídalo právě Salt Lake City.

Dnes je Salt Lake City největším ekonomickým centrem Utahu a také náboženským centrem Mormonů. Jeho dominantou je gigantický Temple, jenž byl budován čtyřicet let a dostaven v roce 1893. Město je sídlem několika vysokých škol, např. University of Utah, a světové pozornosti se mu dostalo zejména v roce 2002, kdy se zde konaly zimní olympijské hry.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa