Louisiana

Louisiana

Stát Louisiana se stal oficiálním státem USA v roce 1812 jako osmnáctý v pořadí. Nachází se na jihu Spojených států amerických na pobřeží Mexického zálivu. Sousedí s dalšími třemi americkými státy – na západě s Texasem, na severu s Arkansasem a na východě se státem Mississippi. Hlavním městem státu je dvousettisícové město Baton Rouge.

První evropští kolonizátoři dorazili do oblasti dnešní Louisiany v první polovině šestnáctého století. Území získali pod nadvládu Francouzi a vytvořili kolonii s názvem Louisiana, jež však zahrnovala výrazně větší území – široký pás vedoucí od Mexického zálivu až do francouzských teritorií v dnešní Kanadě. Po sedmileté válce mezi Británií a Francií získala území na východ od řeky Mississippi Británie a další část Louisiany získali Španělé. V roce 1800 španělská území získal Napoleon Bonaparte zpět, aby pak celou kolonii Louisiana odprodal o tři roky později Spojeným státům. Z části této kolonie pak v roce 1812 vznikl stát Louisiana.

Louisiana se nachází na jihu Spojených států na pobřeží Mexického zálivu. Geograficky lze oddělit do dvou odlišných částí – severní kopcovitý terén a jižní přímořský region zahrnující pláže, močály, bažiny, mokřady a bariérové ostrovy. Nejvýše položeným bodem Louisiany je Driskill Mountain, jejíž “vrchol” je v nadmořské výšce pouhých 163 metrů. Geografickou dominantou Louisiany je tak řeka Mississippi, jež se právě v tomto státě vlévá do Mexického zálivu.

Klima Louisiany je charakterizováno jako vlhké subtropické a vyznačuje se dlouhými horkými a vlhkými léty a velmi mírnými a krátkými zimami. Blízký oceán částečně zmírňuje případné extrémní letní teploty, takže zpravidla bývá tepleji ve vnitrozemí Louisiany než na jejím pobřeží. Nejvyšší průměrné letní teploty stoupají k 32 stupňům Celsia, v zimě v noci průměrně klesají na severu státu až ke 3 stupňům, u pobřeží zhruba k 8 stupňům Celsia. Obvyklé jsou silné bouře zejména v létě a Louisiana je též náchylná na relativně častý výskyt hurikánů. Srážky jsou rozloženy do celého roku, i když léto bývá zpravidla srážkově nejbohatší.

Průmysl hraje důležitou roli pro ekonomiku Louisiany; stát se v 60. a 70. letech rapidně industrializoval a dnes je zde hodně rozvinutý zejména petrochemický průmysl související s bohatými nalezišti ropy, nacházejícími se hlavně mimo pevninu v Mexickém zálivu. Stále rostoucí význam má turistický ruch, kde je hlavním lákadlem město New Orleans. V zemědělství je Louisiana jedním z největších americkým producentů sladkých brambor, rýže a cukrové třtiny.

Hlavním městem Louisiany je Baton Rouge, dvousettisícové město ležící na jihu státu na řece Mississippi. Největším centrem je však New Orleans, jehož metropolitní oblast zahrnuje na 1,2 milionu rezidentů.

Hlavní město Louisiany – Baton Rouge

Hlavním městem státu Louisiana je Baton Rouge ležící na řece Mississippi v jižní části státu. Baton Rouge bylo založeno v roce 1719 a jako město bylo oficiálně uznáno v roce 1817. Dnes je metropolitní oblast okolo Baton Rouge druhou největší v Louisianě a žije v ní na 800 tisíc obyvatel; samotné město má pak zhruba 230 tisíc rezidentů.

Baton Rouge bylo založeno v roce 1719 Francouzi; správa města pak postupně přecházela přes Španěly a Brity až ke Spojeným státům. Oficiálně bylo Baton Rouge uznáno za město v roce 1817 a postupně se rozvíjelo zejména díky lodní přepravě po řece Mississippi. V roce 1846 pak bylo rozhodnuto o přesunutí hlavního města Louisiany z New Orleans právě do Baton Rouge.

Dnes je Baton Rouge jedním z největších petrochemických center amerického jihu. Zároveň je důležitým přístavem – devátým největším ve Spojených státech amerických. Metropolitní oblast je jednou z nejrychleji rostoucích ve Spojených státech, když v první dekádě 21. století zvýšila počet obyvatel o celou jednu třetinu.

Díky mnoha kulturám, které se v uplynulých staletích v oblasti Baton Rouge pohybovaly, získalo město, stejně jako celá Louisiana, unikátní kulturní dědictví.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa