Kansas

Kansas

Stát Kansas leží v samém srdci Spojených států amerických; členem Unie se stal v roce 1861 jako 34. stát v pořadí. Kansas sousedí s dalšími čtyřmi státy – Coloradem, Missouri, Nebraskou a Oklahomou. Hlavním městem Kansasu je město Topeka.

Území dnešního Kansasu bylo po staletí obýváno domorodými obyvateli; první Evropané se do této oblasti dostali zhruba v polovině 16. století. Pod nadvládu Spojených států se velká část území dostala v rámci obchodu s Francií, která Spojeným státům odprodala svůj nárok na velkou část území v centrální části dnešních USA (tzv. Louisisana Purchase) v roce 1803. Zbylá část území dnešního Kansasu připadla Spojeným státům po tzv. Mexicko-Americké válce v roce 1848. Kansas byl v mezidobí součástí teritoria Missouri (Missouri Territory). První bílí Američané se zde usídlili až v roce 1827. Mezi kolonisty docházelo k řadě střetům kvůli otázce otroctví. Tento “souboj” vyhráli odpůrci otroctví a v roce 1861 byl Kansas přijat do Unie jako stát, kde je otroctví zakázáno.

Kansas se nachází v centrální části Spojených států. Povrch není výrazně členitý a bývá považován za jeden z nejplošších států USA. Nejvyšším bodem je Mount Sunflower v západní části Kansasu s nadmořskou výškou 1232 metrů.

Klima v Kansasu je charakterizováno jako vlhké kontinentální až vlhké subtropické. Vyznačuje se velmi horkými léty, často s dostatkem srážek, a chladnými až studenými zimami. Letní průměrné teploty stoupají nad 30 stupňů Celsia, průměrné nejnižší zimní teploty klesají zhruba ke 4 stupňům. Srážky jsou nejčastější na jaře a v létě; výjimkami nejsou ani silné bouře – Kansas je náchylný na prudké projevy počasí a časté bouře až tornáda, zejména na jaře a počátku léta.

Kansas je historicky zemědělským státem; v současnosti již průmysl a služby předstihly zemědělství v pořadí důležitosti, ovšem i tak se zemědělství v Kansasu stále daří – stát je významným producentem skotu, pšenice, kukuřice či sojových bobů. Významným odvětvím je i navazující zpracovatelský průmysl, dále pak výroba dopravních a průmyslových zařízení. Kansas je zároveň jedním z největších amerických producentů ropy a zemního plynu.

Hlavním městem Kansasu je Topeka, zhruba stotřicetitisícové město ve východní části státu. Ekonomickými centry jsou však metropolitní oblasti okolo Kansas City a také největší město Wichita, centrum leteckého průmyslu, s téměř 400 tisíci obyvateli.

Hlavní město Kansasu – Topeka

Hlavním městem státu Kanssas je město Topeka. Nachází se v západní části státu a leží na řece Kansas zhruba sto kilometrů od Kansas City. Topeka má zhruba 130 tisíc obyvatel a hlavním městem je od počátku existence státu Kansas.

Topeka byla založena v roce 1857 na řece Kansas River a o tři roky později byla uznána za město. Právě řeka přispěla k rychlému rozvoji města, které se vstupem Kansasu jako oficiálního státu do Unie, stalo novým hlavním městem. Rozvoj byl vzápětí utlumen občanskou válkou ve Spojených státech, ale poté nastal nový boom, zejména v osmdesátých letech 19. století.

Ve století dvacátém se Topeka proslavila zejména jako místo velkého vítězství bojovníků za lidská práva, kdy na základě kauzy mezi Oliverem Brownem a školským systémem v Topece rozhodl Nejvyšší soud USA, že rasová segregace na veřejn8ch školách je protiústavní. Na počest města Topeka pojmenovalo americké námořnictvo již tři své lodě (USS Topeka).

Klima je v Topece poměrně vlhké a vyznačuje se horkými léty s průměrnými nejvyššími denními teplotami okolo 31 stupňů a relativně chladnými zimami, kdy teploty v noci klesají v průměru k -6 stupňům Celsia. Dešťové srážky jsou nejčastější na jaře a začátku léta.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa