Maine

Maine

Stát Maine se stal oficiálním státem USA v roce 1820 jako třiadvacátý v pořadí. Nachází se v severovýchodním cípu Spojených států a na severu sousedí s Kanadou. Z dalších amerických států již sousedí pouze na západě s New Hampshire. Hlavním městem státu Maine je dvacetitisícové město Augusta.

Oblast dnešního státu Maine začala být evropskými kolonisty, konkrétně Brity, osídlována na počátku 17. století. V polovině století se oblast dostala pod správu Massachusetts Bay Colony, ovšem v následujících desítkách let se území stalo místem bojů o nadvládu mezi Brity, Francouzi a původními obyvateli. Po získání americké nezávislosti se Maine stalo součástí státu Massachusetss, ovšem nespokojenost obyvatel se správou vyústila ve snahy o odtržení a vytvoření vlastního státu. Toho bylo dosaženo v roce 1820, kdy se Maine stalo 23. americkým státem.

Maine se nachází v severovýchodní části Spojených států na pobřeží Atlantického oceánu. Je nejvýchodněji položeným státem USA a také jediným, který má společnou hranici pouze s jedním dalším americkým státem. Nejvýše položeným bodem je vrchol hory Mount Katahdin, jež se nachází v nadmořské výšce 1606 metrů.

Klima v Maine je charakterizováno jako vlhké kontinentální a vyznačuje se relativně teplými a vlhčími léty a studenými zimami s dostatkem sněhových srážek. Průměrné nejvyšší denní teploty v létě dosahují okolo 27 stupňů Celsia, v zimě se pak přes den průměrné nejvyšší teploty drží pod bodem mrazu, aby v noci klesaly až k -12 stupňům.

Rozvoj státu Maine v minulosti vždy brzdily náročné klimatické podmínky, které nepřejí zemědělství. Dnes hraje významnou roli v ekonomice státu papírenský a dřevařský průmysl. V posledních několika desetiletích se rychlým tempem rozvíjejí služby, například ve finančním sektoru. Také turisté stále častěji volí Maine jako cíl své dovolené a využívají zejména výborné podmínky pro outdoorové aktivity; oblíbenou destinací návštěvníků je národní park Acadia.

Hlavním městem státu Maine je od roku 1832 Augusta, ovšem největším městem je Portland se sedmdesáti tisíci obyvateli.

Hlavní město Maine – Augusta

Hlavním městem státu Maine je město Augusta. Nachází se v jihovýchodní části státu a svůj domov v něm má zhruba 20 tisíc obyvatel, což z něj činí třetí nejmenší hlavní město v rámci všech států USA. Hlavním městem státu Maine se Augusta stala v roce 1832.

Oblast dnešního města Augusta byla osídlena zhruba v polovině osmnáctého století. Město samotné bylo založeno v roce 1797 a pojmenováno Augusta po dceři Henryho Dearborna, veteránovi z americké války o nezávislost. V roce 1827 bylo do Augusty přesunuto hlavní město z přímořského Portlandu tak, aby centrum bylo blíže středu státu a lépe dostupné většině obyvatel. Státní úřady se do Augusty přestěhovaly však až v roce 1832 po dokončení sídla parlamentu.

Augusta se nachází v jižní části státu, zhruba padesát kilometrů od pobřeží Atlantického oceánu. Panuje zde vlhké kontinentální klima, typické teplými a vlhkými léty, kdy průměrné nejvyšší teploty dosahují zhruba 26 stupňů Celsia, a studenými a na sníh bohatými zimami s průměrnými nejvyššími denními teplotami okolo nuly. Srážky jsou poměrně časté po celý rok; nejvíce jich je zpravidla zaznamenáno na podzim.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa