New Hampshire

New Hampshire

Stát New Hampshire se stal oficiálním státem USA v roce 1788 jako devátý v pořadí. Nachází se v severovýchodním cípu Spojených států amerických a kromě Kanady sousedí též se třemi dalšími americkými státy – na východě se státem Maine, na západě s Vermontem a na jihu se státem Massachusetts. Hlavním městem státu New Hampshire je město Concord.

Region na severovýchodě dnešních USA byl osídlen na počátku 17. století. Na konci 20. letech byla založena provincie New Hampshire, ale po celé jedno století trvaly neustálé spory s vedlejší kolonií Massachusetts o území; dlouhou dobu byly také tyto kolonie spravovány společně. New Hampshire byla jedna ze třinácti kolonií, které revoltovaly proti britské nadvládě v rámci americké války o nezávislost. Oficiálním státem USA se New Hampshire stal v roce 1788 poté, co jako devátý v pořadí ratifikoval ústavu Spojených států.

New Hampshire se nachází v severovýchodní části Spojených států v regionu zvaném New England. Svou rozlohou se jedná o jeden z nejmenších států USA (46. v pořadí), ale přesto je geograficky zajímavý. V severní části New Hampshire se nachází několik pohoří, např. White Mountains s nejvyšším bodem Mount Washington v nadmořské výšce 1917 metrů. New Hampshire je přímořským státem, ovšem jeho pobřeží je nejkratší ze všech přímořských států USA (pouze 29 kilometrů).

Podnebí ve státu New Hampshire je charakterizováno jako vlhké kontinentální s teplými a vlhkými léty a chladnými zimami; srážky jsou rozprostřeny poměrně rovnoměrně do všech měsíců roku. Klima v jihovýchodní části státu je ovlivněno blízkým oceánem, který zmírňuje teploty jak v létě tak i v zimě. Zimy dokáží být v New Hampshire velmi tuhé a to zejména v západní části státu a v horách, kde teploty v noci klesají až k -20 stupňům Celsia.

Z hospodářského hlediska je velmi významný turistický ruch, v létě jsou objektem zájmu turistů zejména pláže na atlatnickém pobřeží, v zimě pak lyžařská střediska v horách. Velkou tradici zde má těžba dřeva a navazující papírenský průmysl; horský profil v severní části státu pak limituje zemědělství, které zde tak není příliš rozšířené.

Hlavním městem New Hampshire je Concord, který se nachází uprostřed státu a má zhruba 40 tisíc obyvatel. Největším ekonomickým centrem je město Manchester s více než 110 tisíci obyvateli.

Hlavní město New Hampshire – Concord

Hlavním městem státu New Hampshire je město Concord, jež se nachází v centrální části státu a které bylo založeno v roce 1734; dnes má zhruba 40 tisíc obyvatel.

Oblast dnešního města Concord byla dlouho před příchodem Evropanů obývána domorodými kmeny Indiánů. První stále evropské osídlení zde vzniklo ve dvacátých letech osmnáctého století. V roce 1734 zde bylo založeno město pojmenované Rumford, které bylo přejmenováno na Concord v roce 1765.

V průběhu 18. století se město úspěšně rozvíjelo a díky své poloze v centrální části se po vzniku státu New Hampshire stalo přirozeným kandidátem na hlavní město, což se také v roce 1808 stalo.

Podnebí v regionu je charakterizováno jako vlhké kontinentální – dlouhé a chladné zimy, kdy noční teploty klesají v průměru k -12 a denní nevystoupají nad bod mrazu, a velmi teplá a často i vlhká léta s průměrnými nejvyššími teplotami okolo 28 stupňů Celsia. Srážky jsou poměrně běžné po celý rok.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa