Aljaška

Aljaška

Aljaška má mezi státy USA specifické postavení – spolu s ostrovní Havají nesousedí s žádným jiným státem USA. Nachází se v severozápadním cípu amerického kontinentu a je jednoznačně největším státem USA – zabírá zhruba pětinu celkové rozlohy. Aljaška se stala 49. státem USA v pořadí v roce 1959 a významná je zejména svou úžasnou přírodou a bohatými nalezišti ropy; jejím hlavním městem je Juneau.

Aljaška byla kolonizována nejprve Ruskem v 18. století, Rusku se však kvůli odporu domorodých obyvatel a rozlehlosti území nepodařilo Aljašku nikdy kompletně ovládnout. Zejména při pobřeží Rusové vybudovali několik osídlení a provozovali čilý obchodní ruch, například s kožešinami. V roce 1867 došlo k dohodě mezi USA a Ruskem o odkupu Aljašky za cenu 7,2 milionu dolarů. Tento obchod nenašel ve své době v USA příliš pochopení a doceněn byl až postupně.

Poprvé zřejmě již záhy, na konci 19. století, kdy na Aljašce díky objevení nalezišť propukla zlatá horečka, a následkem toho se během několika let počet obyvatel v této oblasti zdvojnásobil. Aljaška se stala americkým územím a teritoriem, ale cesta ke vzniku oficiálního státu Unie trvala téměř sto let. Postupně totiž Aljaška nabývala na významu, v souvislosti s globálními konflikty či studenou válkou se zvyšovala i její strategická hodnota. V šedesátých let pak byly na severu Aljašky objeveny bohaté zásoby ropy a výstavba transaljašského ropovodu a zahájená těžba výrazně přispěly k ekonomickému rozvoji regionu.

Vzhledem ke své poloze v blízkosti či dokonce za polárním kruhem se Aljaška vyznačuje často extrémními teplotami, a to zejména ve vnitrozemí. Krajina Aljašky je velmi rozmanitá – jsou zde vysoká pohoří a nachází se zde nejvyšší hora severní Ameriky Denali (Mount McKinley), řada ledovců, tisíce krásných jezer, rozsáhlé pusté pláně i husté lesy. Svůj typický domov zde nachází řada druhů divoké zvěře, např. hnědí či černí medvědi, losi či sobi.

Ropný průmysl je jedním z tahounů aljašského hospodářství. Z dalších odvětví je to rybolov, těžba dřeva či cestovní ruch. Aljaška je i přes extrémní počasí oblíbenou destinací návštěvníků z celého světa, zejména díky své unikátní přírodě a řadě národních parků.

Ekonomickým centrem Aljašky je oblast okolo největšího města Anchorage; v této aglomeraci žije zhruba polovina všech obyvatel státu. Řada velkých společností, zejména ropných, řídí své aljašské operace právě z Anchorage. Druhým největším městem je centrum vnitrozemí – Fairbanks, dále pak hlavní město Aljašky Juneau, jež leží v jihovýchodním cípu státu a je zajímavé tím, že do něj nevede žádná silnice.

Hlavní město Aljašky

Hlavním městem státu Aljaška je město Juneau. Toto zhruba třicetitisícové město leží v jihovýchodním cípu Aljašky a hlavním městem tohoto státu se stalo v roce 1906.

Oblast Panhandle, jak se jihovýchodní část Aljašky také nazývá, byla osídlena původními indiánskými obyvateli, kteří se v zálivu Gastineau věnovali zejména rybaření. První kolonizace Evropany proběhla na konci 18. století, ale první permanentní osídlení tu vzniklo až zhruba o sto let později díky zlaté horečce, jež na Aljašce na konci 19. století propukla. Město bylo založeno v roce 1880 dvěma zlatokopy – Joem Juneau a Richardem Harrisem. Jejich následovníci nejdříve město pojmenovali po druhém jmenovaném Harrisburg, aby bylo následně přejmenováno na definitivní Juneau.

Hlavním městem Aljašky byla původně Sitka; centrum obchodu původních ruských kolonizátorů. S úpadkem obchodu kožešinami poklesl i význam Sitky, a tak bylo v roce 1906 rozhodnuto o přemístění hlavního města více na sever do Juneau. Velmi brzy se však začaly objevovat snahy o další přesun, tentokrát do oblasti okolo rostoucího města Anchorage.

Tyto snahy v podstatě na Aljašce trvají dodnes. Hlavním důvodem je zejména špatná dopravní dostupnost, když do Juneau nevede žádná příjezdová silnice a dostat se tam dá pouze letadlem či lodí. Aljašští obyvatelé dokonce několikrát v referendu rozhodovali o přesunu a také ho i schválili. Problém však vyvstal s financováním nové federální infrastruktury, neboť nebyla obyvateli schválena emise dluhopisů pro tento účel. Hlavním městem tak nadále zůstává Juneau.

Díky existenci federálních úřadu je stát jedním z hlavních zaměstnavatelů v Juneau. Další příjmy má hlavní město z rybolovu a také z turistického ruchu, neboť přístav je častou zastávkou velkých výletních lodí.

Zpět na jednotlivé státy USA.

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa