Socha Svobody: zajímavosti, fakta a historie

Představte‍ si, ‌že stojíte na palubě parníku, který se pomalu řítí skrze zeleně modré vlny Atlantského oceánu. V dálce vidíte, jak ⁢se pomalu zvedá nad horizont, známý monolit sochařského umění – Socha Svobody. Tento první⁣ pohled na Ameriku a New York v povzdálí, který viděly miliony imigrantů, je stejně⁤ vzrušující dnes, jako byl před více než ⁤sto lety.

Buďte⁤ součástí této cesty,‌ kde ‍městská džungle Manhattanu ustoupí otevřenému ⁤výhledu na velebnou Lady ⁤Liberty, symbolu amerických hodnot a ‍poutním místě pro‌ turisty‍ z celého světa.

Socha Svobody – zajímavosti a základní informace

 • Socha svobody je umístěná na Liberty Island v New York Harbor.
 • Název v angličtině je Statue of Liberty.
 • Navrhl ji francouzský sochař Frédéric Auguste Bartholdi a postavil slavný Gustave Eiffel, který je autorem známé Eiffelovi věže v Paříži.
 • Socha byla darem Francie lidu Spojených států a byla odhalena 28. října 1886.
 • Celková výška Sochy Svobody je 93 metrů – socha 46 metrů a podstavec 47 metrů. Od vchodu ke koruně vede 354 schodů. Koruna je nejvyšším místem Sochy Svobody přístupné turistům.
 • Socha představuje Libertas, římskou bohyni svobody, a vyjadřuje přátelství mezi Francií a USA.
 • Plášť sochy je složen ze 300 měděných odlitků, které jsou upevněny na ocelovou konstruci. Ta stojí na betonovém podstavci.
 • Koruna je nejvyšším místem přístupné turistům. Z koruny vybíhá 7 paprsků, které představjí 7 moří a 7 kontinentů.
 • Od roku 1984 je Socha Svobody na seznamu světového dědictví UNESCO.
 • Desítky let byla vystavena povětrnostním vlivům, a proto byla v roce 1986 vyčištěna a opět odhalena v celé své kráse. Rekonstrukce stála tehdy New York 100 miliónů dolarů. Její zkorodovanou pochodeň vyměnili a v současné době pokrývá plamen pochodně 24 karátové zlato. Originál pochodně najdete ve vstupní hale.
Architekt:Frédéric Auguste Bartholdi
Stavba zahájena:1875
Stavba ⁣dokončena:1886
Výška:93 metrů

Socha Svobody a její symboly

Socha je symbolem svobody a demokracie a její různé části mají různé významy a symboliku.

Socha svobody
 • Koruna sochy, která má sedm paprsků, představuje sedm moří a sedm kontinentů, což symbolizuje univerzálnost poselství sochy o svobodě. Každý ze sedmi paprsků na koruně je symbolem osvícení.
 • Pochodeň, kterou socha drží nad hlavou, symbolizuje svobodu a osvícení. Plamen pochodně je symbolem vedení, které svoboda poskytuje všem lidem.
 • Deska v levé ruce sochy – zde je napsáno datum „4. července 1776“, což je datum americké deklarace nezávislosti. To symbolizuje sochu jako symbol svobody pro Spojené státy.
 • Zlomené řetězy a okovy u nohou sochy představují přetržení řetězů útlaku a otroctví a roli sochy jako symbolu svobody a demokracie.
 • Koruna a pochodeň Sochy Svobody jsou také přístupné veřejnosti a poskytují úžasný výhled na newyorský přístav a město.
 • Významný je také měděný povrch sochy, který symbolizuje přírodní stav mědi, která je tvárná a pružná. Toto je reprezentace schopnosti národa a jeho lidí přizpůsobit se a vytrvat.

Socha svobody má mnoho symbolů, které představují svobodu, demokracii a ducha Spojených států. Koruna, pochodeň, deska, zlomené řetězy a měděný povrch jsou symboly, které představují sochu jako symbol svobody a demokracie pro Spojené státy a její schopnost přizpůsobit se a vytrvat.

Socha Svobody a její historie

Nápad na sochu poprvé navrhl francouzský historik Edouard de Laboulaye v roce 1865, a to jako symbol přátelství mezi Francií a USA. Vytvořením sochy pověřili sochaře Frédéric Auguste Bartholdi, který začal na projektu pracovat v roce 1875 a dokončil hlavu a rameno sochy nesoucí pochodeň, než získal finanční prostředky na zbytek sochy.

Sochu v roce 1885 dopravili z Francie do USA rozebranou. Zde ji smontovali na ostrově Liberty Island, kde sochu slavnostě odhalil Američanům 28. října 1886 prezident Grover Cleveland.

Původně byl ostrov známý jako Bedloe Island a v roce 1956 byl oficiálně přejmenován Liberty Island.

Před tím, než se na ostrov dostala lady Liberty, byl domovem Fort Wood. Pevnost byla postavena ve tvaru jedenáctibodové hvězdy, na které je nyní Sochy Svobody umístěna. Samotný ostrov má za sebou docela dlouhou historii:

 • v 18. století to byla karanténní stanice pro oběti neštovic,
 • letní sídlo hraběte z Cassils,
 • nájemní majetek,
 • místo pro konzervativní uprchlíky,
 • maják
 • a nakonec obranná pevnost .

Veřejná sbírka na podstavec

Je známo, že Socha Svobody byla darována francouzským lidem obyvatelům Spojených států, ale s tím byla také spojena podmínka, že Spojené státy zaplatí za podstavec, na kterém bude socha umístěna. K tomuto účelu byla zahájena veřejná sbírka, což se však ukázalo jako problematické kvůli politickým a ekonomickým problémům.

Během výstavby monumentu v letech 1880 až 1886 se stavba několikrát zastavila. V roce 1885 se vydavatel Joseph Pulitzer rozhodl podpořit projekt a pomoci získat zbývající finance na dostavbu podstavce. Kampaň podpořil nabídkou titulní strany svých novin New York World k uveřejnění jména každého člověka, který přispěl jakoukoliv částkou. Nakonec se podařilo získat 102 tisíc dolarů, což by dnes odpovídalo částce okolo 2,3 milionu dolarů. Středobodem kampaně byly drobné penny mince, které měly spíše symbolický význam.

Proč nelze navštívit pochodeň Sochy Svobody

Mnoho turistů, kteří navštěvují Sochu Svobody, se ptá, proč není možné navštívit také pochodeň. Tato záhada souvisí s událostmi 1. světové války a přesněji s datem 30. července 1916, kdy němečtí sabotéři zničili velký sklad munice na ostrově Black Tom, což mělo sloužit jako zásobárna pro spojence. Tento ostrov leží nedaleko Liberty Island. Šrapnely z výbuchu zasáhly pochodeň, byla paže i pochodeň sochy uzavřena pro návštěvníky. Opravy a rekonstrukce trvaly až do konce následující dekády.

Paže a pochodeň

Jak již bylo zmíněno, byla vyhlášena veřejná sbírka na dokončení stavby Sochy Svobody. Součástí této sbírky byly i hlava sochy, pravá paže a pochodeň, které byly vyrobeny mnohem dříve než zbytek sochy. Tyto části byly vystavovány jak ve Francii, tak i ve Spojených státech v roce 1870 s cílem získat veřejné finance. Samotná socha byla dokončena ve Francii, kde velkou roli sehrál Alexandre-Gustave Eiffel, který navrhl revoluční železo-podpěrnou konstrukci. Poté byla socha rozložena, odeslána do Spojených států a tam znovu složena.


Pohled na dolní Manhatten
Pohled na dolní Manhatten od Sochy Svobody


Další články

Standa Beran

Do USA pravidelně cestuje přes 25 let a po Americe najezdil téměř 100 000 km. Křížem krážem projel západ USA, miluje národní parky, majáky na pobřeží, hory, kalifornské pláže i tiché pouště. Prochodil New York a bílý písek z floridských pláží má v botech ještě teď. Radí turistům, jak naplánovat cestu do USA a od roku 2010 vede Facebokovou stránku o Cestování po USA, kde ho sleduje přes 11 000 fanoušků
Back to top button
Close

Detekovaný Adblocker

Milí čtenáři, rád bych vám připomněl, že veškerý obsah na webu je pro vás zcela zdarma. Chápu, že reklamy mohou někdy být rušivé, ale právě ony mi umožňují udržovat web živý a neustále aktualizovaný novým obsahem. Když používáte Adblocker, omezuje to možnost generovat příjmy, které jsou nezbytné pro pokračování v mé práci. Pokud byste byli tak laskaví a deaktivovali Adblocker při prohlížení stránek, velmi byste mi pomohli. Díky vaší podpoře můžu nadále nabízet kvalitní obsah bez poplatků. Samozřejmě se snažím zobrazovat reklamy citlivě a tak, aby co nejméně narušovaly váš zážitek ze čtení. Děkuji vám za pochopení a podporu. Vaše přízeň a zájem o mé stránky jsou pro mě nejcennější. S úctou a díky, Standa